Efremas Sirietis (306-373) yra iškiliausias sirų kalbos atstovas krikščionybėje. Turėdamas neeilinį poeto talentą, jis sukūrė eilę himnų Mergelės Marijos ir Kristaus garbei. III himne (pateikiame jo dalį) jis įdeda į Mergelės lūpas pasididžiavimo ir unikalios motinystės žodžius, antroje dalyje kreipiasi į vaikelį gilios ir egzistencinės nuostabos mintimis.

Labiau negu visus, kuriuos pagydė, jis pradžiugino mane, aš jį įsčiose pradėjau; labiau negu visus, kuriuos išaukštino, jis išaukštino mane, kadangi aš jį pagimdžiau. Į jo gyvenimo Rojų ketinu įžengti ir toje vietoje, kur Ieva prasikalto, jį pagarbinsiu, kadangi aš jam buvau priimtinesnė už visas sutvertąsias moteris, idant jam tapčiau motina, nes jis taip panorėjo, ir jis tapo mano vaikeliu, kadangi jam taip patiko.

Mano garbingųjų kankinių burnomis aš jį išpažįstu ir priimu jį, kūdikį – neregimojo Sūnų, kuris tampa regimas. Į didžią aukštumą jis mane pakylėja su savo šventaisiais, idant aš jį garbinčiau plačiame ir erdviame danguje, sklidiname jo garbės ir neįstengiančiame išlaikyti didybės to, kuris nusižemino ir tapo mažyliu ėdžiose. Dangiškieji balsai pranešė apie tave gerąją naujieną žemiškiesiems; žemiškosios ausys tavimi malšino troškulį girdėdamas Gerąją Naujieną.

O naujasis šaltini, atvertas dangaus esantiems žemėje, kurie trokšte troško gyvenimo ir jo neragavo! O versme, kurios Adomas neparagavo, ir kuri dvylika kalbančiųjų šaltinių atvėrė ir pripildė pasaulį gyvenimo.

Juozapas tave parpuolęs pagarbina tau aukodamas vainiką, šis sunerimęs teisusis, nuramintas angelo. Ir, kad tu padidintum jo nuopelną, jis tave saugojo savo glėbyje. Juozapo teisumas paliudija tau tai, koks esi tyras, kadangi kas būtų įtikinęs teisųjį rūpintis pasibjaurėtinu paleistuvės vaiku ir iš vienos vietos būti genamam į kitą ?

Tu, mano Viešpatie, man paaiškink, kokiu būdu ir kodėl tau patiko iš mergaitiškų įsčių mums pasirodyti. Ar tai simbolis to, kaip švytintis Adomas iš žemės tyros ir dar neįdirbtos buvo nužiestas ? Tad kodėl reikėjo, kad susižieduotų su Juozapu Dovydo dukra ir kad tokiu būdu tu gimtum iš jos be vyro pagalbos ?