Signorelli ResurrectionAntrąją Velykų dieną pirmasis šv. Mišių liturginis skaitinys pateikia Petro kalbą (Apd 2, 22 – 40), kuri rodo pirmosios bendruomenės Velykų tikėjimą: Jėzų savo galingais darbais prikėlė bei padarė regimą Dievas; tai didžiausias iš Tėvo galingųjų darbų. Tai ir ankstyviausias Velykų tikėjimas, kuriuo norima paliudyti svarbią tiesą: prisikėlusiojo pasirodymai buvo objektyvūs įvykiai.

Iš tokios Jėzaus kaip Gyvojo pažinties plaukia raginimas gyventi naujaip, „apsivilkti“ nauju žmogumi. Tačiau tik Prisikėlusiojo Dvasia gali perkurti tikintįjį į „paskutiniojo ir dangiškojo Adomo“ paveikslą (1 Kor 15, 45 – 49) ir padaryti jį tokį, kad jame gali apsigyventi Prisikėlusysis (Rom 8, 10). Visas tekstas PDF