ABAKrikščionybės istorijoje nedaug veikalų yra tokie svarbūs kaip Antano gyvenimas. Žaibiškas šio veikalo poveikis dviem jauniems Trevų pareigūnams, kurių staigus atsivertimas tikriausiai paskatino po kelerių metų atsiversti Augustiną, yra ryškus jo įtakos krikščioniškam pasauliui pavyzdys.

Tačiau nepaisant tokių stulbinančių pavienių rezultatų, svarbiausias išlieka šis faktas: šioje biografijoje Atanazas pirmą kartą pristato šventąjį, kuris yra ne kankinys, bet vienuolis, kurio visas nuopelnas yra ne herojiškas Kristaus išpažinimas ir pirmalaikis kraujo praliejimas, bet visiško išsižadėjimo paženklintas gyvenimas ir nepalaužiama ištvermė gyvenant askezėje. Visas tekstas PDF