CONCELEBRACIJA1969 m. balandžio 3 d. popiežius Paulius VI pasirašė apaštalinę Konstituciją „Missale Romanum“, kuria įvedamas Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas Romos mišiolas. Šis dokumentas pateikė naują Ordo missae (naują Eucharistijos celebravimo tvarką) kartu su išsamiu įvadu (net 399 skirsniai!). Štai darbas, kurį Susirinkimo Tėvai patikėjo tiems, kurie rūpinsis liturgijos atnaujinimu: Mišių tvarka tebūnie taip peržiūrėta, kad labiau išryškėtų atskirų dalių savita prasmė bei tarpusavio sąsaja ir būtų palengvinta tikintiesiems maldingai ir aktyviai jose dalyvauti. Todėl apeigos, deramai išlaikant jų esmę, tepasidaro paprastesnės. Tebūnie išleisti ilgainiui atsiradę pakartojimai arba mažiau reikalingi priedai. O kai kurie dalykai, dingę dėl istorijos negandų, kai atrodo gera arba reikalinga, tebus atstatyti pagal šventųjų Tėvų nuostatas (SC 50). Visas tekstas PDF