LEFEBRE-2Apskritai katalikiškas pasaulis priėmė atsinaujinimo gaires palankiai, tačiau reforma reikalavo ir aukos bei adaptacijos pastangų. Šitai pripažino ir Paulius VI:

„Mes turime drąsiai eiti išvien šioje naujoje maldos mokykloje, kuri prasideda, ir vėliau ją palaikyti. Galimas daiktas, kad reformos palies mums brangius, ir galbūt gerbtinus įpročius. Galimas daiktas, kad atsinaujinti reikės pastangų, kurios pradžioje bus sunkios. Tačiau turime būti nuolankūs ir pasitikėti: naujoji liturgijos konstitucija atveria ypatingus religinius ir dvasinius horizontus.“

Ir tikrai, kurie nostalgiškai žvelgė į senąsias formas (lotynų kalba, grigališkasis giedojimas), atvirai reiškė savo kartėlį ir apmaudą. Visas tekstas PDF