MOTERIS 3Prieš Vatikano II Susirinkimą Mišių vidinio dalyvavimo lygmenyje moterys nebuvo nuskriaustos, tačiau išorinio dalyvavimo srityje jos patirdavo įvairius apribojimus. Po Susirinkimo išorinio dalyvavimo galimybės Eucharistijos šventime ženkliai padidėjo abiejų lyčių pasauliečiams, be to, nemažai lyčių skirtumų panaikinta. Šiandien tiek moterys ir merginos, tiek vyrai ir vaikinai gali dalyvauti visose liturginėse apeigose, kurios priklauso bendrosios pakrikštytųjų kunigijos sričiai; moterims neteikiamos tik oficialios skaitovo ir akolito pareigybės. Visas tekstas PDF.