Eucharistija-2Nepaisant senojo rito Mišių nostalgijos ir prieštaravimų galima teigti, kad povatikaninę liturgijos reformą priėmė dauguma katalikų, nenorinčių grįžti atgal. Nors trečiojo tūkstantmečio pradžioje egzistuoja nemažas religinis neraštingumas, tačiau kultinis lygmuo pakilo ir daugumai tikinčiųjų ne tas pat kokioje liturginėje erdvėje švęsti Eucharistiją. Esant galimybėms žmonės eina ten, kur tikrai švenčiama. Siekiama dalyvauti ir suprasti. Iš čia kyla būtinybė gerai pasiruošti giesmėms, skaitiniams, homilijai. Net jei tikinčiųjų, regis, mažėja, dar niekada jie taip labai nesidomėjo Eucharistijos šventimu. Visas tekstas PDF.