TrejybsSenajame Testamente Viešpats į savo tautos sąmonę pirmiausia įspaudė išskirtinai monoteistinę Dievo sampratą . Griežtas Dievo vienatinumas ir jo prigimties vientisumas pasireiškia su didele jėga Pakartoto Įstatymo knygoje: „Klausykis, Izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats“ (Įst 6,4) .

Tačiau šalia griežto monoteizmo pirmajame Testamente egzistuoja ir tam tikra pliuralumo Dieve samprata. Štai Pradžios knygoje rašoma: „Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą “ (Pr 1,26). Dievo vienatinumas ir sykiu dar neapibrėžtas pliuralumas yra lydimas jo transcendentiškumo. Izraelis vis intensyviau suvokė, kad „jo“ Dievas yra būtis, kuri pranoksta žmoniją ir pasaulį. Visas tekstas PDF