TREJYBEĮvadas Senajame Testamente atsiskleidė bibliniai takai, vedantys į trinitarinį tikėjimą, o Naujajame trys dieviškieji asmenys atskleidžiami aiškiai, perskaitant jau turimus Raštus Kristaus prisikėlimo šviesoje. Apaštalų Darbų knygoje atrandame pirmąjį oficialų prisikėlimo įvykio perteikimą, kuris jau turi trejybinę dimensiją. Savo pamoksle Petras sako: „Jėzų Dievas prikėlė [...] Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš Tėvo Šventosios Dvasios pažadą ir ją dabar išliejo“ (Apd 2, 32–33). Visas tekstas PDF