SAULEDurostorumo miestas, esantis dabartinėje Bulgarijoje, išaugino Bažnyčiai tam tikrą skaičių kankinių, kurių žinomiausias yra Julijus, sulaikytas apie 302 metus. Persekiojimo metu, tikintiesiems laukiant amžinojo atlygio, skirto nugalėtojams, Julijų suėmė kariai ir nuvedė pas valdytoją Maksimą.

Šis paklausė: "Kas šis žmogus?" Raštininkas atsakė:

– Tai krikščionis, kuris atsisako paklusti imperatoriaus įsakymams. Visas liudijimas pdf.