Pamaldų tvarka

5:30 val. — Naktinis budėjimas (Vigilija)

7:15 val. — Rytmetinė (Laudes)
Pabaigoje: Viešpaties angelas

10:00 val. — Šv. Mišios su trečiąją liturgine valanda (Tertia)

13:00 val. — Šeštoji liturginė valanda (Sexta)

13:50 val. — Devintoji liturginė valanda (Nona)

17:30 val. — Vakarinė (Vesperae)
Ketvirtadieniais, išskyrus Advento ir Gavėnios laiku: 18:00 val. 18:00-19:15 val. Sekmadienį: Švč. Sakramento adoracija

20:30 val. — Naktinė (Completorium)
Pabaigoje: Viešpaties angelas

Valandų pašventinimo liturgija ir dienotvarkė

Šv. Kalėdų pamaldų tvarkaraštis

Gruodžio 24 d. - Kučios
 • 17.30 val. Mišparai

 • 22.00 val. Kalėdų budėjimas

 • 23.30 val. Kalėdų nakties Mišios

Maloniai kviečiame dalyvauti Šv. Kalėdų dienų Mišiose ir pamaldose Palendrių vienuolyne

Gruodžio 27 d. - Šv. Jonas, apaštalas
 • 7.30 val. Rytmetinė

 • 10.00 val. Šv. Mišios

 • 17.30 val. Mišparai (vakarinė)

Gruodžio 25 d. - Kristaus gimimas, šv. Kalėdos
 • 7.30 val. Kalėdų ryto mišios su Rytmetine

 • 11.00 val. Kalėdų dienos Mišios

 • 13.00 val. Sekstos pamaldos

 • 14. 00 val. Nonos pamalados

 • 17.30 val. Mišparai (vakarinė) ir Švč. Sakramento išstatymas ir palaiminimas

 • 20.30 val. Naktinė

Gruodžio 26 d. - Šv. Steponas
 • 7.30 val. Rytmetinė

 • 10.00 val. Šv. Mišios

 • 17.30 val. Mišparai (vakarinė) ir Švč. Sakramento išstatymas ir palaiminimas